“Tatsuo KAWAGUCHI – Time Compass”

“Tatsuo KAWAGUCHI – Time Compass”

10 Aug-18 Aug 2019  Yukihisa Isobe Memorial Echigo-Tsumari Kiyotsu Soko Museum of Art